lip
5

Smoleń

Pierwsze wzmianki o istniejącym w okolicy grodzie ziemno-drewnianym pochodzą z XIII wieku. Gród ten został doszczętnie zniszczony podczas walk króla Czech – Wacława II i Władysława Łokietka o koronę polską w 1300 roku. Ostatnie badania archeologiczne na sąsiedniej górze Biśnik wskazują jednak iż mowa mogła być o tej właśnie warowni, a nie o zamku położonym w Smoleniu.
                                              Przeczytaj resztę wpisu