KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

Na Koronę Gór Świętokrzyskich składa się 28 szczytów – najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów
Gór Świętokrzyskich. (na które prowadzi znakowany szlak)

Kod/numer Szczyt Pasmo górskie/Grzbiet Wysokość m n.p.m. Szlak Data zdobycia
KGŚ 1 Łysica Pasmo Łysogórskie 612 czerwony 26.07.2009
KGŚ 2 Szczytniak Pasmo Jeleniowskie 554 czerwony i czarny 08.07.2014
KGŚ 3* Bukowa Góra Pasmo Klonowskie 482 czerwony 03.06.2010
KGŚ 4* Klonówka Pasmo Masłowskie 473 czerwony 03.06.2010
KGŚ 5 Kiełków Pasmo Orłowińskie 452 niebieski 29.04.2012
KGŚ 6 Radostowa Grzbiet Krajeński 451 czerwony 03.06.2010
KGŚ 7 Drogosiowa Pasmo Bielińskie 447 niebieski 28.04.2012
KGŚ 8 Siniewska Pasmo Oblęgorskie 444 czerwony 02.06.2010
KGŚ 9* Włochy Pasmo Cisowskie 427 niebieski 29.04.2012
KGŚ 10* Kamień Michniowski Pasmo Sieradowickie 423 niebieski i czarny 02.06.2012
KGŚ 11* Sosnowica Wzgórza Tumlińskie 413 czerwony 03.06.2010
KGŚ 12 Altana Wzgórza Niekłańsko-Bliżyńskie 408 zielony 22.04.2011
KGŚ 13* Osieczyńska Góra Wzgórza Suchedniowskie 407 czerwony 02.06.2012
KGŚ 14 Telegraf Pasmo Dymińskie 406 niebieski 03.06.2012
KGŚ 15 Patrol Pasmo Zgórskie 389 niebieski 13.08.2013
KGŚ 16 Biesak Pasmo Posłowickie 381 niebieski 13.08.2013
KGŚ 17 Otrocz Grupa Otrocza 372 niebieski 29.04.2012
KGŚ 18 Zelejowa Pasmo Zelejowskie 372 czerwony 1.05.2019
KGŚ 19 Dobrzeszowska Pasmo Dobrzeszowskie 368 niebieski 30.04.2019
KGŚ 20 Jaźwina Pasmo Ociesęckie 361 żółty 29.04.2012
KGŚ 21 Sikorza Pasmo Brzechowskie 361 niebieski 29.04.2012
KGŚ 22 Góra Zamkowa Pasmo Chęcińskie 360 żółty 21.06.2009
KGŚ 23 Miedzianka Wzgórza Miedziankowskie 356 żółty 1.05.2019
KGŚ 24 Chełmowa Góra Pasmo Pokrzywiańskie 348 czarny 28.04.2012
KGŚ 25* Fajna Ryba Pasmo Przedborsko-Małogoskie 347 zielony 2.05.2019
KGŚ 26 Karczówka Pasmo Kadzielniańskie 339 czerwony 11.08.2013
KGŚ 27 Glinianki Grzywy Korzeczkowskie 336 żółty 01.05.2019
KGŚ 28* Grząby Bolmińskie Grząby Bolmińskie 330 żółty 01.05.2019

* – szczyty nie będące najwyższymi szczytami pasm/grzbietów lub przy których szlak omija szczyt (dokładniejsze opisy poniżej pod tytułem Dodatkowe uzupełnienia)

Pozostałe szczyty, których nie ma na „oficjalnej” liście korony:

Kod/numer Szczyt Pasmo górskie/Grzbiet Wysokość m n.p.m. Szlak Data zdobycia
KGŚ 29 Kamieniec Wzgórza Kołomańskie 400 brak
KGŚ 30 Dziewiącielska Góra Pasmo Wygiełzowskie 385 brak
KGŚ 31 Topolowa Wzgórza Koneckie 360 brak
KGŚ 32 Modrzewie Pasmo Bostowskie 350 brak
KGŚ 33 Miejska Pasmo Bolechowickie 332 brak
KGŚ 34 Łazy Pasmo Iwaniskie 330 brak
KGŚ 35 Barania Góra Pasmo Zbrzańskie 318 brak
KGŚ 36 Jabłonna Pasmo Daleszyckie 316 brak
KGŚ 37 Góra Słońca \ Okrowiec Wzgórza Pierzchnickie 311 brak
KGŚ 38 Lubów (?) Wzgórza Sobkowsko- Korytnickie 306 brak
KGŚ 39 Borków Grzbiet Szczecniański 306 294

Dodatkowe uzupełnienia:

Kod/numer Szczyt Pasmo górskie/Grzbiet Wysokość m n.p.m. Szlak Data zdobycia
KGŚ 3* Bukowa Góra
Szlak omija szczyt
Pasmo Klonowskie 482 brak 03.06.2012
KGŚ 4* Klonówka
Szlak omija szczyt
Pasmo Masłowskie 473 brak
KGŚ 9* Włochy
Szlak omija szczyt
Pasmo Cisowskie 427 brak 29.04.2012
KGŚ 10* Kamień Michniowski
Szlak omija szczyt
Pasmo Sieradowickie 423 brak 02.06.2012
KGŚ 11* Sosnowica
Szlak omija szczyt
Wzgórza Tumlińskie 416 brak
KGŚ 13* Góra Michniowska
Najwyższy szczyt
Wzgórza Suchedniowskie 433 brak
KGŚ 25* Góra Sabianów
Najwyższy szczyt
Pasmo Przedborsko-Małogoskie 353 brak
KGŚ 28* Góra Milechowska
Najwyższy szczyt
Grząby Bolmińskie 335 brak