Techniczne

CCNA1 – Rozdział 4

Dzisiaj co nieco o warstwie transportowej i pełnionych przez nią funkcjach.

Do głównych funkcji warstwy transportowej należą:
– umożliwienie wielu aplikacjom równoczesnej komunikacji w sieci
– zapewnienie, jeśli jest wymagana, niezawodności
– zapewnienie mechanizmów kontroli błędów

Do głównych funkcji wszystkich protokołów warstwy Transportowej należą:

– segmentacja i składanie danych
– multipleskacja

Dodatkowo niektóre protokoły tej warstwy mogą zapewniać:

– zorientowane połączeniowo konwersacje (za pomocą sesji)
– niezawodne dostarczenie danych (retransmisje)
– rekonstrukcje danych w odpowiedniej kolejności (numery sekwencyjne)
– kontrole przepływu

Dwoma najbardziej znanymi protokołami tej warstwy są TCP i UDP. W przypadku TCP mówimy o protokole zorientowanym połączeniowo (segmenty) oraz UDP czyli protokole bezpołączeniowym – prostym nie zapewniającym niezawodności (datagramy).

Identyfikację aplikacji do której mają być dostarczone dane warstwa transportu robi za pomocą portów. Port plus adres IP nazywamy gniazdem np 192.168.1.1:80 to gniazdo.

Porty dzielą się na:
0 – 1023 – dobrze znane
1024 – 49151 – zarejestrowane
49152 – 65535 – dynamiczne

Przykłady portów dobrze znanych:
80 – HTTP
21 – FTP
23 – Telnet
25 – SMTP
110 – POP3
194  – IRC
443 – HTTPS
69 – TFTP
53 – DNS
161 – SNMP

Aby sprawdzić aktualne połączenia TCP należy użyć w komendy netstat.

Nawiązanie połączenia TCP:

handshake

Zakończenie połączenia:

termination

Z połączeniami TCP wiążą się jeszcze dwie definicje: potwierdzenia dostarczenia segmentów oraz wielkość okna. Podczas transmisji stacja wysyła do drugiej grupę segmentów po czym oczekuje na potwierdzenie odebrania. Jeśli nie dostanie tego potwierdzenia ponawia wysyłkę segmentów. Prawidłowe potwierdzenie zawiera numer następnego oczekiwanego segmentu czyli po wysłaniu 3 segmentów w odpowiedzi stacja powinna otrzymać numer 4 jako potwierdzenie. Wielkość okna to ilość segmentów które stacja może odebrać czyli jeśli wielkość okna danej stacji wynosi 3 to stacja nadawcza może wysyłać segmenty w grupach po 3. Jeśli z jakiegoś powodu wielkość okna się zmieni (stacja np cierpi na chwilowe przeciążenie) przesyła informacje do stacji nadawczej ze zmienionym rozmiarem okna. Oba powyższe mechanizmy wykorzystywane są do kontroli przepływu i zapewnienia niezawodności transmisji.

Ponieważ UDP jest protokołem zawodnym i niezapewniającym potwierdzenia dostarczenia danych wykorzystywany jest tam gdzie takie cechy nie są wymagane np w streamingu, grach online czy takich aplikacjach jak: DNS, SNMP, DHCP, RIP, TFTP.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *