Wyprawy

Kamień z Kontrewersu

Historia tego znaleziska rozpoczyna się w 1988 roku kiedy właściciel działki leśnej odkrywa na jej terenie nietypowy kamień.

Swoje znalezisko zgłasza do do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a ten nadaje sprawie bieg i wkrótce na miejscu pojawiają się pierwsi naukowcy. Wstępna ekspertyza wskazuje na wczesnośredniowieczne wizerunki diabłów albo pogańskie znaki magiczne. Faktycznie na pierwszy rzut oka postacie mają zauważalne rogi i przypominają diabły.

Kamień z Kontrewersu
Kamień z Kontrewersu

Wskutek nagłośnienia znaleziska przez media i pojawienia się alternatywnej teorii o kosmitach wyrytych na kamieniu, miejscowość przeżywa oblężenie turystów i zaczynają pojawiać się problemy z jego zabezpieczeniem. Aby zaradzić tej sytuacji kamień zostaje zakopany, a oficjalna wersja podaje, że został przetransportowany do dalszych badań. Przyznam, że jak na znalezisko tej klasy decyzja bardzo dziwna bo przez następne ponad 20 lat nikt nie może ani obejrzeć rytów ani zająć się ich realnym badaniem.

Kamień z Kontrewersu
Kamień z Kontrewersu

W 2005 roku za sprawą poszukiwań tropów dinozaurów w świętokrzyskim temat kamienia powraca ale tym razem pojawia się nowa teoria. Uwagę naukowców zwraca podobieństwo świętokrzyskich rytów do północnoamerykańskich odpowiedników przedstawiających Kokopelli. Rogi, plecak, flet – te wszystkie elementy wspólne naprawdę działają na korzyść nowej teorii. Dodatkowo okazuje się, że mimo, że w Polsce nie mamy podobnych odkryć pojawiły się one na Syberii, a nawet w Korei. Wygląda więc na to, że istota ta, czymkolwiek lub kimkolwiek była, ważna była nie tylko dla Indian Hopi oraz autorów polskich rytów ale znana była na znacznie większym obszarze.

Kamień z Kontrewersu
Kamień z Kontrewersu

Aby zabezpieczyć znalezisko tym razem postanowiono wydobyć cały kamień i przenieść go do Mniowa gdzie aktualnie można go obejrzeć pod szklaną piramidą przed Urzędem Gminy. Przy okazji okazało się, że kamień postawiony był na postumencie oraz był zorientowany zgodnie ze stronami świata. Aktualne próby oszacowania wieku znaleziska przenoszą powstanie rytów na okres wczesnego neolitu czyli 5-6 tysięcy lat temu.

Przyznam, że zarówno historia tego odkrycia jak i sam kamień jest bardzo ciekawy i fajnie by było usłyszeć więcej w przyszłości na temat prób rozwikłania jego pochodzenia i twórców.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *