Wyprawy

Lublin czyli Kraków wschodu …

Ostatnio miałem okazję pospacerować trochę po Lublinie. Miasto to zawsze kojarzyło mi się ze spokojnym przeciętnym miasteczkiem nie będącym specjalnie ciekawym dla turystów. Jakież było moje zaskoczenie gdy okazało się być bardzo ciekawym i interesującym miejscem.

Już sam fakt iż jest to największe polskie miasto po wschodniej stronie Wisły daje do zastanowienia. Odkryte tu cmentarzysko z monumentalnymi grobowcami liczy sobie 5 tysięcy lat, a początki osadnictwa datuje się na VI wiek. Tutaj w 1569 zawarto Unię Lubelską i tutaj 19 lipca 1569 książe pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi.

W 1809 r. kiedy polskie oddziały dowodzone przez płk Dominika Dziewanowskiego weszły do miasta i położyły kres panowaniu austriackiemu Lublin na kilka miesięcy stał się stolicą kraju. W późniejszych latach znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego, a jeszcze później Królestwa Kongresowego w zaborze rosyjskim. Nocą z 7 na 8 listopada 1918 w mieście utworzono rząd Ludowy Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego. Słynny Katolicki Uniwersytet Lubelski założono 27 lipca 1918 roku. Tutaj także mieściła się największa uczelnia talmudyczna na świecie, założona w 1930 przez rabina Majera Szapira.
Podczas II Wojny Światowej Lublin znalazł się okupacją niemiecką jako część Generalnego Gubernatorstwa. Pierwsze bomby spadły na miasto już 2 września rano. Powodem tego stanu rzeczy była Lubelska Wytwórnia Samolotów produkująca samoloty marki Lublin. 5 września przeniesiono tutaj ministerstwa i skarb państwa. Tego też dnia utworzona została Armia Lublin składająca się ze wszystkich sił zgromadzonych między Modlinem, a Sandomierzem.

Po zdobyciu miasta przez Niemców na Zamku w Lublinie powstało ciężkie więzienie Gestapo. W mieście utworzono także obóz koncentracyjny Majdanek oraz getto żydowskie. Podczas jego likwidacji tylko przez 6 tygodni zginęło około 40 tysięcy lubelskich Żydów. Po opanowaniu Lublina przez wojska radzieckie znajdowała się tutaj siedziba PKWN, a na zamku powstało więzienie NKWD. Również dawny obóz koncentracyjny w Majdanku został zaadoptowany do nowych celów, tym razem – obóz filtracyjny NKWD dla żołnierzy AK i NSZ.

W późniejszych latach o Lublinie było słychać z powodu „Cudu Lubelskiego”, zaaresztowania przez SB obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej czy pierwszych strajków robotniczych w 1980 roku.

Miasto jest więc bardzo ciekawe z długą i ciekawą historią której pozostałości można znaleźć spacerując po jego ulicach. Osobiście miałem niestety niewiele czasu więc jedynie pospacerowałem po pięknym Starym Mieście, które widać, że jest remontowane i odnawiane w wielu miejscach. Jest to bardzo szczytna inicjatywa bo naprawdę warto o nie zadbać dla przyszłych pokoleń. Zamek w którym aktualnie mieści się muzeum miejskie był zamknięty także nie udało mi się wejść do środka ale jest to tylko powód aby jeszcze tam powrócić. Na placu zamkowym w oczy rzucają się dwa pomniki. Pierwszy przedstawia plan byłej dzielnicy żydowskiej zlikwidowanej przez Niemców w 1942 roku i jest początkiem Szlaku Pamięci Żydów Lubelskich. W miejscu tym znajdowało się dawne centrum dzielnicy żydowskiej istniejące od XVI wieku do połowy XVII wieku. Działał tutaj Sejm Czterech Ziem (Waad Arba Aracot) – główna instytucja parlamentarna Żydów ówczesnej Rzeczpospolitej. W okresie II Wojny Światowej Hitlerowcy urządzili tu getto, które zlikwidowali w 1942 roku, a centrum dzielnicy żydowskiej wyburzyli. Drugi pomnik poświęcony jest poległym w walce z hitlerowskim i komunistycznym zniewoleniem. 1943 – pamięci AK – WIN, mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” oraz 1955 – Żołnierzy Zgrupowania Dekutowskiego. Na tablicach poniżej pomnika można znaleźć pozostałe osoby których pamięci poświęcony jest pomnik.

Cała galeria z wyprawy znajduje się tutaj.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *