Wyprawy

Pałac Kleniewskich w Kluczkowicach

O osadzie na tych ziemiach pisał już Długosz w XIV wieku wspominając Clyczkovice.

W późniejszym okresie miejscowość, będąc częścią Klucza Opolskiego, była własnością Tarłow i Lubomirskich. W 1865 roku hrabina Rozalia Rzewuska przepisała dobra Klucza Opolskiego osiadłemu w okolicy Kazimierzowi Wydrychiewiczowi. Niestety zmarł on bezdzietnie, a pałac dostał się w ręce jedynego spadkobiercy, którym był szewc z Opola. Sprzedał on w 1871 roku cały majątek Franiszkowi Kleniewskimu.

IMG_8519
Pałac Kleniewskich w Kluczkowicach

W kolejnych latach majątek przechodził z ojca na syna, aby ostatecznie po reformie rolnej z 1944 utworzono w pałacu szkołę rolniczą.

IMG_8526
Pałac Kleniewskich w Kluczkowicach

Niestety nieznana jest dokładna data budowy pałacu, a jedynie przybliżony okres – połowa XIX wieku. Aktualnie obok szkoły znajduje się tutaj Muzeum Regionalne.

IMG_8530
Pałac Kleniewskich w Kluczkowicach

Sam pałac jest typowym przykładem architektury eklektycznej o cechach klasycyzmu oraz ciekawym przykładem wiejskiej rezydencji ziemiańskiej otoczonej przez piękny park.

Cała galeria znajduje się tutaj.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *